Loading…
SKUP 2020 has ended
Saturday, March 28 • 15:30 - 16:30
Fotballens skyggeside: Vold (16.00)

Sign up or log in to save this to your schedule and see who's attending!

I Norge har det vært mulig å slippe straffeforfølgelse av kriminelle handlinger bare fordi volden eller truslene har funnet sted på en fotballbane. Tusenvis av barn, unge og voksne spiller fotball hver eneste dag, men landets mest populære idrett har også en skyggeside: VG har høsten og vinteren 2019, blant annet gjennom datajournalistikk, avslørt det totale fraværet av systemer for å koble inn politiet etter blant annet drapstrusler og grov vold på fotballbanen.  

Speakers
avatar for Anders K. Christiansen

Anders K. Christiansen

Journalist, VG
Anders K. Christiansen (41) har jobbet i VG siden 2004. Har journalistutdannelse fra Volda, samt U-landsstudium ved HiO. Christiansen har også bakgrunn fra Østlands-Posten og Aftenposten. Vant SKUP-diplom for "Nådeløs åpenhet" i 2017.
avatar for Martin S. Folkvord

Martin S. Folkvord

Journalist, VG
Martin S. Folkvord (26) kom til VG som sommervikar i 2019. Han er i ferd med å gjøre ferdig en lektorutdanning, har bakgrunn som studentavisredaktør og har også jobbet som politisk rådgiver i Utdanningsforbundet.
avatar for Leif Welhaven

Leif Welhaven

Kommentator, VG
Leif Welhaven (46) er kommentator i VG-sporten. Han har jobbet i VG siden 2002, og har også bakgrunn fra Aftenposten og Budstikka. Syv års utdannelse innen jus, statsvitenskap, journalistikk og strategisk kommunikasjon. Skup-diplom i 2017.
avatar for Jari Bakken

Jari Bakken

Utvikler, VG
Jari Bakken (37) er redaksjonell utvikler i VG med12 års erfaring som programmerer. Han har jobbet mye med data fra Stortinget hos «Holder de ord», verktøy og datajournalistikk hos VG (bl.a. Psykiatriavsløringen i 2016), og jobber nå deltid for Faktisk.


Saturday March 28, 2020 15:30 - 16:30
Ildverket Ildverket

Attendees (1)